תפריט נפתח המציג אפשרויות בחירה מרובות כתיבות סימון

 • יש לאפשר הגעה לפקדים עם מקש ה TAB להתקדמות קדימה ו Shift + Tab לחזרה אחורה
 • כאשר משתמש יגיע לפקד לבחירת ערכים
 • יש להגדיר את הפקדים המכווצים עם aria-expanded=false כשהפקד מכווץ
 • לחיצה על ENTER תפתח את הרשימה
 • ואז להגדיר aria-expanded=true
 • יש לוודא שהערכים של aria-expanded בין שהם false או true ייטענו מלכתחילה ולא רק לאחר לחיצת ENTER
 • לחיצה על מקש ה TAB תביא את מוקד המקלדת לתיבת הסימון הראשונה
 • יש לקשר את התוויות הוויזואליות לתיבות הסימון
 • וכך, כאשר משתמש יעבור עם מקש ה TAB הוא יעבור בין האפשרויות השונות, ומשתמשי תוכנות קוראות מסך יוכלו לשמוע את שם התווית
 • יש לאפשר סימון הערכים באמצעות מקש הרווח וה ENTER בתיבות הסימון
 • לאחר שמשתמש יסיים את בחירתו, לחיצה על ESC תסגור את הפקד
 • מוקד המקלדת יישאר על הפקד המכווץ
 • ומשם ניתן יהיה להתקדם עם Tab לפקד הבא –
 • רצוי מאוד כי הניווט יתאפשר גם באמצעות סמן תוכנה קוראת המסך, כך שניתן יהיה לעבור עם מקש חץ מטה להתקדמות קדימה וחץ מעלה לחזרה אחורה בניווט לינארי / שטוח
 • לוודא ניווט מקלדת בהתאם לסדר האובייקטים המופיעים באתר
 • לוודא כי בעת ניווט מקלדת, יש פוקוס וויזואלי  לאלמנט האינטראקטיבי הנמצא במוקד המקלדת
 • לוודא יחס ניגוד מינימום בין צבע טקסט לצבע רקע

הפניות