הגדרת כותרות לקבוצות קישורים בפוטר

  • באזור הפוטר, כאשר מופיעות כותרות מעל לרשימות הקישורים המאורגנים בקבוצות
  • יש להגדיר את הכותרות גם כן ככותרות היררכיות ב h2 3 או 4 בהתאם להגדרת המבנה ההיררכי לכותרות באתר
הפניות

%d