היררכיית כותרות במאמרים בהם מוגדרים כותרות משנה למקטעי המאמר השונים

  • הכותרת הראשית של המאמר תוגדר ב h1
  • כותרות המשנה במאמר יוגדרו כ h2
  • אם יש כותרות נוספות תחת כותרות המשנה, הן יוגדרו ב h3 וכך הלאה
  • מבנה היררכי סדור לכותרות יוצר סדר בניווט  לטכנולוגיות מסייעות ה"מציגות" את מבנה הכותרות בדומה לתוכן עניינים ובכך מקלות על ההתמצאות במאמרים הלוך ושוב בין כותרות  וכותרות משנה שונות.
הפניות
%d