התראות ועדכונים על שינויים דינאמיים ביישומי אינטרנט אינטראקטיביים

  • במקרים בהם נדרש לעדכן את המשתמשים בשינויים שהתרחשו זה עתה
  • כאשר השינוי נוצר כתוצאה של פעולה או בחירה של המשתמש או כתוצאה מעדכון ביישום –
  • דוגמאות: עדכוני מחיר, עדכוני בחירת משתמש, עדכון שליחה, עדכון על התראות, עדכון זמנים וכד'
  • במקרים אלו נהוג להשתמש בטכניקה שנקראת aria-activedescendant
  • כך משתמשי תוכנות קוראות מסך ובצגי ברייל נתמכים יוכלו לקבל את העדכונים ו/או השינויים הדינאמיים המתרחשים ביישום אינטרנט

הפניות