כותרות היררכיות

להגדרת כותרות היררכיות יש חשיבות רבה למשתמשי טכנולוגיה מסייעת ולכן

  • כאשר כותרות נראות מעוצבות
  • כאשר כותרות מגדירות נושא או תכלית
  • כאשר כותרות משמשות ככותרות למקטעים וקבוצות קישורים
  • יש להגדירן ככותרות היררכיות ב h1 – h6 בהתאם להיררכיה המתאימה
  • לשמור על אחידות העיצוב והמיקום של מבנה הכותרות באתר, באפליקציה או במסמך דיגיטלי
  • הגדרת הכותרת הראשית בתחילת תוכן מרכזי בעמוד תהייה ב h1 והשאר ב h2  לכותרות נושאים, 3 נושאי משנה וכך הלאה.
  • שאר הכותרות יש להגדיר במבנה סדור – כותרת h2 תחת h1 וכותרות h3 תחת h2
  • הרעיון הוא ליצור מבנה היררכי וסדור

הפניות

%d