לשוניות

  • להגדיר כלשוניות שניתן לנווט אליהן באמצעות מקלדת
  • בלחיצת ENTER על לשונית, משתמש בקורא מסך יישמע שהלשונית נבחרה והורחבה והמידע הקשור בלשונית יוצג
  • בלחיצת ENTER משתמש מקלדת רואה יוכל להבחין ויזואלית איזו לשונית נבחרה
הפניות

ARIA: tab role – Accessibility | MDN

%d