מידע נע / נגלל

  • צריך לספק מנגנון שיאפשר למשתמש להפסיק מידע נע או נגלל הנמשך למשך יותר מ 5 שניות ומוצג במקביל לתוכן ו/או מידע נוסף
  • ניתן להוסיף כפתור או קישור שלחיצה עליו תפסיק את תנועת המידע הנע או הנגלל
  • כדאי שהמנגנון לעצירת מידע נע או נגלל יהיה קל לאיתור והגעה באמצעות ניווט מקלדת ומתן תוויות ברורות לאפשרויות להפסקת מידע נע או נגלל
  • חוויית משתמש מיטבית תהייה כלל לא להציג מידע נע או נגלל. כלומר להשאיר במצב לא פעיל ולאפשר למשתמש להפעיל  ולהשהות בהתאם להעדפותיו.

אנימציות המתנה ו/או מעבר

הפניות

%d