מיקומים, עמודים, צעדים ושלבים

  • כאשר מגדירים שורת צעדים או שלבים לביצוע פעולות, כגון בטפסים המחולקים לשלבים
  • כל שלב או צעד צריכים להיות מובחנים הן וויזואלית והן תכנותית בהתאם לנסיבות העניין
  • אם המטרה היא להציג שורת לשוניות, שכל אחת מהן מציגה תוכן שונה, ניתן להגדיר את שורת הלשוניות עם aria-tab והלשונית הנבחרת תוגדר כ selected
  • אם המטרה היא להציג שלבים או צעדים, שכל אחד מהם חיוני להשלמת תהליך, כגון טופס מקוון המחולק לשלבים, במקרה זה כל שלב יהיה מוגדר עם aria-current=step ואת המספר הרלוונטי
  • כאשר מדובר ברשימת קישורים לעמודים – Pagination  אז יש להגדיר aria-current=page

 

הפניות