סימון מספר אפשרויות מתיבת רשימה נפתחת

  • להגדיר Label לפקד או לכל הפחות במקום המילה "בחר" להגדיר את  שם הפקד
  • להגדיר תוויות לכל אחת מפקדי תיבות הסימון
  • מקש ENTER לפתיחת תיבת הרשימה
  • מקש TAB להגעה לתיבת הסימון הראשונה
  • מקש רווח לסימון תיבות סימון
  • מקש ESC לסגירת תיבת הרשימה עם תיבות הסימון המסומנות
  • לחיצה על TAB למעבר למרכיב האינטראקטיבי הבא בטופס

Listbox with checkboxes – Orange digital accessibility guidelines

ARIA: listbox role – Accessibility | MDN

%d