עיצוב נגיש – ריכוז קריטריונים מ WCAG 2.0 AA

עיצוב נגיש – ריכוז קריטריונים מ WCAG 2.0 AA

1.3.3 מאפיינים חושיים (A)

בכל מקום בו מוצגים למשתמש הוראות הנסמכות על מאפייני עיצוב כגון צבע, צורה או מיקום (לדוגמה, לחץ על החץ מטה בצד שמאל או הגדרת כפתור כלא זמין ללחיצה בצבע שונה), לכל אלה יש לוודא שהנחיות אלה מסופקות גם באמצעות טקסט הניתן לזיהוי על תוכנה והניתן לקריאה.  ראו גם קריטריון 1.4.1 שימוש בצבע (A).

1.4.3 ניגוד (מינימום) (AA)

היחס בין צבע טקסט לצבע רקע צריך לעמוד על יחס ניגוד של 1:4.5 מינימום כולל קישורים אך לא כולל סמלי מותג (לוגו). ניתן להוסיף לאתר וודג'ט של הפיכת מראה האתר לניגודיות גבוהה אך לא חובה.

בטקסט גדול 14 נקודות מודגש ומעלה או 18 נקודות לא מודגש ומעלה, ניתן להגדיר יחס ניגוד של 1:3.

1.4.5 תמונות של טקסט (AA)

גם אם נראה יפה למראית אין, אין להשתמש בתמונות של טקסט לא בגוף הטקסט, בכותרות ובמרכיבים דומים בהם ניתן להשתמש בטקסט חי. תמונת לוגו לא נכללת בקריטריון זה.

2.4.7 אפשרות לראות את מוקד המקלדת (AA)

לכל מרכיב אינטראקטיבי המקבל פוקוס מקלדת כגון קישורים, שדות קלט בטפסים מקוונים, מסגרות וכד', יש לספק אפקט ויזואלי שונה ביחס למרכיבים שאינם במוקד המקלדת.

הבהרות

בדיקה: לרענן את העמוד ולהתחיל ללחוץ על מקש ה TAB בכדי לבדוק אם האפקט הויזואלי שמקבל מרכיב אינטראקטיבי הנמצא במוקד המקלדת מובחן ושהמעבר באמצעות מקש ה TAB מתבצע בהתאם לסדר הרכיבים המוצגים על גבי המסך. 

שמירה על ארגון מרחבי, אחידות העיצוב והמיקום

הנחיות מתחום ה UX

%d