שוברת שתיקה חלק 5: מינוי ועדת מומחים חדשה – זה יעזור?

ההתנהלות הבלתי תקינה בוועדת המומחים – זו שהביאה אותי לכתוב כמה פוסטים בנושא ומספר מכתבים לגורמים שונים – הביאה את יו"ר הוועדה להודיע, ככל הנראה לא רק לחברים בוועדת המומחים ומשקיפים בה להודיע שאם לא אתנצל במכתב רשמי היא תפעל להדיח אותי מכל הוועדות בהם אני חברה במכון התקנים. אני מנגד הודעתי שלא אוותר כל כך בקלות.

בסופו של דבר יצאה הודעה רשמית מטעם מכון התקנים לחברי הוועדה הטכנית בזו הלשון:

לכבוד: חברי ועדה טכנית 8101 – נגישות באינטרנט

שלום רב!

בעקבות פרסום תיקון מס' 12 לחוק התקנים, כל ועדות התקינה הישראליות מבוטלות, ובמקומן מוקמות ועדות תקינה חדשות. לכן, ועדת טכנית 2101 בוטלה, ובמקומה הוקמה ועדה זו – ועדה טכנית 8101. ישיבת הפתיחה של ועדה זו תתקיים בשבועות הקרובים בין ה-11 ל-18 בדצמבר 2017 בשעה 9:30. – דיווח פעילות ועדת המומחים 210107 (נגישות אתרי אינטרנט), לרבות סטטוס התקדמות הכנת טיוטות ת"י 5568 חלקים 1 ו-2 – הקמת ועדת המומחים 810107 שתבוא במקום ועדת המומחים 210107. קול קורא להגשת מועמדות לוועדת המומחים 810107 ייצא בקרוב.

בגוף המייל נשלח קישור לקביעת זימון לישיבת הוועדה הטכנית.

קול קורא לוועדת מומחים

במקביל פורסם קול קורא להגשת מועמדות לוועדת המומחים בזו הלשון:

לכבוד,

ועדה מרכזית 8100 – לתקני טכנולוגיית המידע והתקשורת ממני מוסדות החברים בוועדה טכנית 8101; ועדה טכנית 8101 – נגישות באינטרנט; ועדת המומחים 210107 – נגישות אתרי אינטרנט מעוניינים

הנדון: הצעות מומחים לוועדת המומחים 810101 – נגישות באינטרנט

בעקבות פרסום תיקון מס' 12 של חוק התקנים מערך ועדות התקינה הוקם מחדש. במסגרת זו, הוועדה הטכנית 8101 תדון בהרכב ועדת המומחים 810101, שתבוא במקום ועדת המומחים 210107.

ועדת המומחים 810101 תעסוק בין היתר בהכנת הרוויזיה לתקן הישראלי ת״י 5568 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט.

במסגרת רוויזיה זו ת״י 5568 יפוצל לשני תקנים ישראליים כלהלן:

  • ת״י 5568 חלק 1 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות אתרי אינטרנט
  • ת״י 5568 חלק 2 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים

בעלי הבנה וניסיון ביישום מסמך הקווים המנחים 2.0 WCAG ובעלי ניסיון מקצועי בתחום מוזמנים להציע מועמדותם לוועדת המומחים 810101, בצירוף קו״ח רלוונטיים, לרבות פירוט ניסיונם בתחום.

את ההצעות יש להגיש לידי דנית לביא סניקוב לדואר אלקטרוני danit.lavie at      sii.org.il  לא יאוחר מיום 06.12.2017

הצעותיכם יישלחו לחברי הוועדה הטכנית 8101 לקראת הדיון בנושא שייתקיים בישיבתה הקרובה. הוועדה הטכנית תבחר את המומחים מתוך ההצעות שיתקבלו מכם, מחברי הוועדה הטכנית עצמה ומאגף התקינה.

לתשומת לבכם, לאותה וועדת מומחים לא יוכלו להתמנות שני אנשים (או יותר) מאותו מקום עבודה. אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

עד כאן לשון קול הקורא.

הסרתי את הזיהוי האוטומטי של כתובת הדוא"ל על ידי רובוטים

איך אני מרגישה

שאלו אותי מספר עמיתים – אז איך את מרגישה עכשיו? מה דעתך?

השנה האחרונה הייתה לי לא פשוטה בוועדת המומחים. ניסיתי בהסברים שכלתניים, ניסיתי בדמעות ולבסוף כשאלה לא הועילו גם בצעקות – לומר, משהו כאן לא מתנהל כשורה. אני בטוחה שגם גורמים נוספים במכון התקנים הבינו זאת. וכשהבנתי שזה לא הולך להיגמר – לא נותרה לי ברירה אלא לשבור את הכלים כמו שאומרים.

ובכן, מצד אחד צר לי מאוד שהמצב הגיע לכך שצריך לפרק וועדת מומחים. זה לא פשוט כלל ועיקר למצוא אנשי מקצוע שבקיאים בנפש מסמך הנחיות WCAG 2.0  שהוא מסמך מורכב ומסובך ושאין לו עדיין תרגום הולם לעברית. כמו כן חבל יהיה לוותר על כמה מהמומחות המבריקים של אנשים בוועדת המומחים היוצאת – בהנחה שלא יגישו מועמדות או ייבחרו בלי להגיש מועמדות.

עם זאת, המהלך הזה היה הכרחי – בין שבא מכוח החוק כפי שפורסם ובין שלאו. כל אלה מחייבים את ריענון וועדת המומחים:

  • העדר תכנית עבודה מסודרת לא של וועדת המומחים ולא של הוועדה הטכנית
  • העדר שקיפות בפרוטוקולים של ישיבות הועדה
  • סחבת בהכנת הרביזיה לתקן ישראלי חלק 1 – לנגישות תכנים באתרי אינטרנט וחלק 2 נגישות מסמכים דיגיטליים
  • ניסיון חוזר ונשנה שהובא לוועדה באמצעות היו"ר, לגזור על ציבור האנשים עם המוגבלות מגבלות קשות מאוד בכל הנוגע להנגשת מסמכים דיגיטליים המועברים ברשת האינטרנט באמצעות דואר אלקטרוני באמצעות מכון התקנים כהחרגה  בתקן ישראלי – הסוגיה שהביאה  בסופו של דבר לפירוק הועדה

דרישות מוועדת המומחים

  1. לא פורטו קריטריונים לפיהם יכולים אנשים להיבחר לוועדת מומחים שדנה בתקן מורכב למדי ובהשלכותיו לציבור החייבים בביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט.
  2. לא הובהר כי מי שאינו מגיע ממקום העבודה – פירושו של דבר הוא שהוא או היא פועלים בהתנדבות מלאה ללא החזרי נסיעות לכל הפחות
  3. מעבר לשעתיים או שלוש של פגישה אחת לחודש או חודשיים – יש הכרח בעבודה נוספת של לא מעט שעות הכוללת בין היתר למידה ובחינת מקרים לרבות מקרים יוצאי דופן ומקרים הנוגעים להשלכות יישומיות.

חשיבותו של תקן ישראלי

לתקן ישראלי מחייב יש השלכות כלכליות ומשפטיות. אי עמידה בו חושפת אנשים חפים מפשע לתביעות משפטיות ובמקרים רבים לפני כן להוצאות של עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים וגם מיליונים. לפיכך, צריך לטפל בנושא זה באחריות רבה.

בהחלט ייתכן שאם היו מחריגים סעיפים מסוימים מהתקן או מרכיבים תקן ישים שיאפשר נגישות – נטל כלכלי כבד לא היה שיקול או טיעון חזק כל כך.

וככל שחולפים הימים, השאלות הרבות מהחייבים בהתאמות נגישות בשירותי אינטרנט, העובדה שמעל ל 95 אחוז מהחייבים שאני עובדת איתם ומהאתרים בהם אני גולשת לא עומדים בתקן הישראלי ת"י 5568, המצב העגום שנקלעו אליו מורשים לנגישות שירות שלא בקיאים בתחום, האישורים המפוקפקים, בין היתר, כאלה שניתנו על ידי חלק (קטן אני מקווה) מהמורשים לנגישות שירות לאתרי אינטרנט ונושאים נוספים בתחום זה – לרבות ביקורת נוקבת על מסמך הנחיות WCAG 2.0 שיש להסדיר  לעיתים מעוררים בי מחשבות על דרך חדשה בתחומים אחרים שאני מעוניינת בהם ולעיתים מוטיבציה להישאר ולא לוותר.

בכל אופן, בנתיים אני עדיין כאן.

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: