מצגת נגישות אינטרנט וטכנולוגיות מידע – בסדרת המפגשים מתמודדים עצמאית

שיתוף פעולה  מבורך של המרכז לעיוור בישראל וחברת Right Hear המספקת פתרון התמצאות במרחב לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון הביא להפקת סדרת מפגשים  מקוונים באמצעות ZOOM ושמטרתם  להציג סוגיות שונות בתחומי חייהם של אנשים עם לקויות ראייה ועיוורון. גם אני החלטתי להתגייס ולהעביר מצגת בנושא נגישות  אינטרנט וטכנולוגיות מידע. מאחר והמצגת לא הוקראה במלואה במהלך ההרצאה  וגם בשל אילוצי הזמן ולטובת כולם, הינה נוסח המצגת כפי שהועברה ובחלק של קישורים נוספים ניתן להוריד גם את התמלול ולצפות בהקלטת הוידאו ולבקר בקישורים נוספים. תשומת לב הקוראים כי המצגת מובאת כלשונה ואין בה תיאורים מורחבים לנושאים השונים. אני מקווה שהמפגשים יימשכו ומאמינה שנתראה שוב במפגשים נוספים.

קהל היעד

 • אנשיםעםלקויותראייהועיוורון
 • אנשיםעםלקותשמיעהוחירשות
 • אנשיםעםמוגבלותמוטוריתבידיים
 • אנשיםעםמוגבלותקוגניטיביתקלה
 • אנשיםעםמוגבלותנפשיתקלה

חוקים תקנות ותקנים

 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998
 • תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות תשע"ג 2013
 • סימן ג נגישות שירותי אינטרנט
 • עדכון אחרון ב 25.10.2017
 • תקן ישראלי 5568 המבוסס על מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA

מה חייב בהנגשת שירותי אינטרנט

 • אתריאינטרנט
 • יישומיאינטרנט
 • סרטוניוידאו
 • אפליקציותסלולר
 • מסמכיםדיגיטליים

מה לא כלול

 • תוכנותמחשב
 • משחקים
 • תיאורקולילסדרותוסרטים
 • אפליקציותסלולרלהפעלתמוצריםכגוןמזגניםומוצריביתחכם
 • מוצריםטכנולוגייםכגוןממירים, שלטים, מוצריחשמל

 

דרישות מופחתות, סייגים והחרגות בהנגשת שירותי אינטרנט

 • מסמכים אישיים של מקבל שירות הנמצאים באזור אישי בשירות אינטרנט עד ה 31.12.2021. הנגשה בבקשה מראש ותוך 14 יום.
  מ 01.01.2022 יהיו חייבים להיות נגישים
 • שירותי אינטרנט שהכניסה אליהם תלויה בכניסה עם שם משתמש וסיסמה ורשומים לשירות האינטרנט 500 משתתפים בו זמנית לכל היותר.
  כלומר, אתרים שהכניסה אליהם מותנית בשם משתמש וסיסמה ויש בהם מעל ל 500 משתמשים רשומים בו זמנית לא נכללים כאן.
 • שירותי אינטרנט שקיבלו פטור טכנולוגי באישור מורשה נגישות שירות (המוגבל בזמן) לאחר התייעצות עם איש מקצוע וקביעת התאמות נגישות חלופיות

דרישות מופחתות – המשך

 • סרטוני וידאו חייבים בכתוביות בכל סרטון וידאו שעולה לאתר מ 26.10.2017
 • מסמכים דיגיטליים ישנים שאינם הכרחיים לקבלת שירות ציבורי לא חייבים בהנגשה
 • הקלות לאתרי אינטרנט של עסקים קטנים ובינוניים בהתאם למחזור הכספי
 • מי שקיבל הארכת זמן מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • שירותי אינטרנט שלגביהם אין עדיין תקנות נגישות
 • בעל אתר לא חייב להנגיש תוכן צד ג
 • שירותי אינטרנט תחת תקנות נגישות פרטנית במערכת החינוך ובהשכלה הגבוהה

ביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט

 • אתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט בהתאם לת"י 5568 שהוא אימוץ של מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA ובכפוף לשינויים שנקבעו בתקן
 • מסמכים דיגיטליים: כל עוד אין תקן להנגשת מסמכים דיגיטליים, התאמות הנגישות יתבצעו בהתאם ליכולות הנגישות של התוכנה ליצירה ועריכת מסמכים דיגיטליים
 • אפליקציות סלולר: בהתאם ליכולות הנגישות של שתי מערכות הפעלה נפוצות בהתאם לקריטריונים להצלחה הקבועים בת"י 5568 שאימץ את מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA
 • תכנים ברשתות חברתיות: בהתאם ליכולות הנגישות של הפלטפורמות ליצירה ועריכת תכנים

הנחיות בינלאומיות להנגשת תכנים באינטרנט
WCAG 2.0 לרמה A ו AA

WCAG 2.0

 • עקרונות, קווים מנחים, הנחיות וקריטריונים להצלחה למגוון רחב של אנשים עם מוגבלות
 • קריטריונים מסוימים עונים על צורכי נגישות ושמישות שלמגוון אנשים עם מוגבלויות
 • לדוגמה: נגישות מהמקלדת היא
  • לאנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים המסתייעים באמצעי ניווט ובהפעלה קולית של ממשק המשתמש
  • וגם לאנשים המסתייעים בתוכנות קוראות מסך

WCAG 2.0 – המשך

 • 4 עקרונות מנחים בהתאם לחלוקת הקטגוריות של אנשים עם מוגבלות
 • קווים מנחים לכל אחד מארבעת העקרונות
 • קריטריונים להצלחה בשלוש רמות A הבסיסית ביותר, AA הבינונית ו AAA הגבוהה ביותר
 • בכל עמוד קריטריון להצלחה ישנם
  • הסברים ודוגמאות מתחומי חיים שונים
  • טכניקות מספקות שמימושן מספק לצורך עמידה במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA
  • טכניקות נוספות / מרחיבות שמימושן עשוי להגביר את חוויית המשתמש הנגישה
  • דוגמאות לטכניקות מכשילות שמימושן עשוי לפגוע בחוויית משתמש נגישה
 • תיעוד נרחב ביותר

קשרי גומלין הדדיים  בין הנגשת תכנים וטכנולוגיות מסייעות

 • למצוא כמה שיותר מכנים משותפים
 • הגדרת חווית משתמש בהיבט השמישות
 • שימוש במרכיבים ובטכניקות שיתאימו למגוון רחב של טכנולוגיות מסייעות
 • טכנולוגיה מסייעת ישנה לא תפעל באופן תקין באתרי אינטרנט אינטראקטיביים ומתקדמים
 • טכנולוגיה מסייעת חדשה לא תסייע בהנגשת מרכיבים מסוימים בדפדפנים ישנים
 • לכן בדיקת הנגישות והשימוש צריכים להתבצע בשילוב המעודכן ביותר או לכל הפחות גרסה אחת אחורה

לדוגמה: HTML5 ו ARIA משמשים באתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט מתקדמים. הדפדפן Internet Explorer בגרסה העדכנית ביותר ותוכנות קוראות המסך NVDA ו JAWS  בגרסאות עדכניות וישנות  יוצרים אי תאימות גם אם הפיתוח נעשה ע"פ כל הכללים. כך לדוגמה, נכון לעת כתיבת מצגת זו, אינטרנט אקספלורר בגרסה העדכנית ביותר תומכת רק ב 56 אחוז ממרכיבי HTML5.

תשתיות נגישות

 • בממשקי משתמש שני מרכיבים עיקריים
  • תשתית: המרכיבים הקבועים החוזרים על עצמם בסדרת דפי רשת בהם עושים שימוש כאשר מגדירים את המבנה ועיצוב ממשק המשתמש
  • אזור ליצירה ועריכת תוכן בו מזינים או מעתיקים תכנים חדשים וכאלה המתעדכנים יום יום
 • יש לבחור תשתיות שיאפשרו הן תשתית נגישה והן עורך תוכן נגיש
 • אין צורך בהוספת תוספי נגישות לתשתיות מונגשות (ולא מונגשות)
 • בחירה מראש בתשתית נגישה תקל מאוד על הטמעת הנגישות

תשתיות נגישות – המשך

 • חברות טכנולוגיה רבות פיתחו תשתיות נגישות הן ברמת התשתית הקבועה והן ברמת התוכן
 • לדוגמה מסמכים דיגיטליים: יישומי אפל, Microsoft Office, גוגל ו Adobe למחשב
  • נגישים למשתמשי טכנולוגיות מסייעות לנגישות
  • מספקים כלים ליצירת תכנים נגישים
  • כך שעורכי התוכן צריכים לעשות בהם שימוש מושכל

הדוגמה של WordPress

 • תשתית נגישה
 • מגוון רחב של תבניות מונגשות
 • עורך תוכן נגיש

תוספי נגישות

 • אינם מחייבים בסימן ג נגישות שירותי אינטרנט
 • אינם מחייבים במסמך הנחיות WCAG 2.0 או WCAG 2.1 בכל הרמות
 • אינם מקובלים כחלופה לביצוע התאמות נגישות בהתאם לתקנות ולתקן
 • מייצרים במקרים רבים יותר חסמי נגישות מאשר התאמות נגישות
 • מפריעים לטכנולוגיות מסייעות לנגישות לתפקד באתרי אינטרנט
 • במקרים מסוימים מייצרים בעיות אבטחת מידע ועומס על אתרי אינטרנט
 • קיימת התייחסות לנושא גם באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תלונות ותביעות

 • בסימן ג נגישות שירותי אינטרנט נקבע כי אם חלה סטייה קלה מביצוע התאמות נגישות, ניתן להתריע על כך לבעל האתר ועליו לתקן תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה
 • אתרי אינטרנט שאינם נגישים כלל, אין להם את 60 הימים לתיקון כך שניתן לתבוע ללא התראה מראש
 • אנשים עם מוגבלות או ארגונים המייצגים אנשים עם מוגבלות יכולים לתבוע

מהי סטייה קלה ומהי הפרה מהותית?

 • הפרה מהותית: כששירות אינטרנט אינו נגיש באופן שאינו מאפשר לאדם עם מוגבלות לבצע פעולות לרבות פעולות אינטראקטיביות כגון מילוי טפסים, רכישה, הגשת בקשות לשירות וכד'.
 • סטייה קלה: כאשר תוכן ספציפי אינו מונגש כראוי כגון העדר טקסט חלופי לתמונות, העדר הגדרת רשימות
 • מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA בנספח תאימות מגדיר מהם המקרים בהם ניתן לומר שאי עמידה בקריטריונים מסוימים עשויה לגרום לחסמי נגישות

דגשים והמלצות  בפרסום הסדרי נגישות והצהרת נגישות

מיקום הצהרת הנגישות במקום בולט שקל להגיע אליו וריכוז כל נושא הנגישות בעמוד אחד שיכלול

 • הסדרי נגישות שבוצעו במקום פיזי בו ניתן שירות ציבורי
 • פירוט אמצעי עזר במתן שירות ציבורי
 • פרסום פרטי רכז נגישות ודרכי יצירת קשר
 • פרסום פרטי התקשרות לצורך דיווח על ליקויי נגישות בשירות האינטרנט
 • אם האתר עומד בת"י 5568 יש להצהיר על כך
 • אם האתר לא עומד בהוראות התקנות, יש לציין מדוע
 • אם שירות האינטרנט מותאם לעבודה בדפדפנים מסוימים יש לציין באילו
 • אם לשירות האינטרנט יש פטור, יש לציין באתר ולפרסם התאמות נגישות חלופיות

מה עדיין קשה להנגיש

 • חוויות חושיות כגון דברי אומנות
 • משחקים אינטראקטיביים
 • דאטה ויזואלי
 • גרפים

ארגונים במגזר השלישי וחברות הזנק בסיוע מימון מנסים לגשר על הפערים באמצעות פיתוח מוצרים ושירותים לאנשים עם מוגבלות

גרפים מונגשים – פרויקט Sensory Interface

 • פרויקט של הסדנא לידע ציבורי במימון הרשות לחדשנות
 • המטרה: להנגיש גרפים כמו מניות, נתוני נגיף קורונה ומידע סטטיסטי
 • הבנת גרפים היא תנאי הכרחי במקומות עבודה בהייטק, בפיננסים, במדע וכד'
 • נכון להיום אין פתרון מוצלח להנגשת גרפים לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון
 • פרויקט Sensory Interface מנסה לפתור סוגיה זו על ידי פיתוח מערכת להנגשת גרפים
 • התנסות במניות נגישות

קישורים נוספים

זקוקים לשירות?

 • אם אתם זקוקים לייעוץ, ליווי בהליך הטמעת הנגישות בשירותי אינטרנט וטכנולוגיות מידע, אני כאן לשירותכם עם ניסיון של מעל לעשור בתחום וכמורשה נגישות שירות בחמש השנים, האחרונות, בעבודה מאתגרת ושוטפת עם ארגונים רבים במגזר הציבורי, הפרטי והשלישי.
 • מתן השירות המקצועי מתוך מחויבות אישית וחברתית, באדיבות, שקיפות מלאה, ותוך שמירה על סודיות.
 • מוזמנים לפנות אלי במייל ל ilana בסיומת gmail.com.
 • ולא, אני לא מאשרת תוספי נגישות כהתאמת נגישות לאתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט

 

 

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: