לגלוש ב YouTube עם התוכנה קוראת המסך NVDA

לא אחת שמעתי את הטענה מאנשים המסתייעים בתוכנה קוראת מסך כי קיים קושי מהותי לגלוש ב YouTube באמצעות תוכנה קוראת מסך למחשב שולחני כמו NVDA ו JAWS. ובכן, גלישה ב YouTube יכולה להיות מאוד נגישה ואפקטיבית אם מכירים את הדרכים הנכונות לגלישה יעילה. הינה כמה מהתובנות ומדרכי הגלישה שלי ב YouTube עם התוכנה קוראת המסך NVDA

סקירת המבנה של YouTube

אזורים

 • אזור מדריך המסומן כמוצג כברירת מחדל
 • אזור חיפוש
 • אזור ניווט בין קטגוריות שונות כגון הכול, שידור חי וקטגוריות נוספות ש YouTube הגדירה
 • אזור ניווט של אזור התפריט הראשי
 • אזור תוכן מרכזי הכולל את רשימת הסרטונים

במעבר עם מקש ה TAB

 • כפתור הנקרא מדריך שמוגדר כ"נבחר" כברירת מחדל. לחיצה עליו תסתיר את הלשוניות לקטגוריות הסרטונים
 • קישור לדף הבית
 • כפתור דילוג על ניווט שלחיצה עליו תביא את מוקד המקלדת ללשוניות קטגוריות הסרטונים כגון הכול, שידור חי,, תכניות בישול ועוד
 • אזור חיפוש הכולל שדה חיפוש, כפתור חיפוש וחיפוש באמצעות הקול
 • כפתור קישור ליצירת סרטון
 • כפתור אפליקציות של YouTube
 • עדכונים של סרטונים חדשים שהועלו לערוצים שאתם מנויים עליהם
 • כפתור משתמש שלחיצה עליו תוביל לאפשרויות שונות הקשורות בחשבון המשתמש
 • אזור ניווט, בו ניתן לנווט עם מקשי החיצים מטה מעלה, והמציג את התפריט של YouTube המוצג כלשוניות כאשר הלשונית הנבחרת היא דף הבית, אחריה, מה חדש, סרטונים קצרים Shorts, לאחר מכן מינויים, לאחר מכן סדרות מקור Originals , לאחר מכן YouTube Music, לאחר מכן ספרייה, לאחר מכן היסטוריה, לאחר מכן אזור הסרטונים של המשתמש – בו ניתן למצוא את הסרטונים שהמשתמש יצר, לאחר מכן אזור הסרטונים לצפייה בהמשך, לאחר מכן סרטונים שהמשתמש סימן כ"אהב" ולאחר מכן אזור תוצאות נוספות

סקירת סרטונים מוצגים בעמוד הבית של YouTube

 • לוודא שקורא המסך נמצא במצב גלישה וירטואלי browse mode
 • המידע על הסרטונים הכולל את כותרת הסרטון, שם מפרסם הסרטון, מועד פרסום הסרטון ומשך פרסום הסרטון, מוגדרים כולם ככותרת ברמה 3
 • כך ניתן לעבור בין הסרטונים המוצעים
 • לחיצה על מקש ה TAB תמקם את מוקד המקלדת על שם הערוץ המפרסם
 • לחיצה נוספת על מקש ה TAB תביא את מוקד המקלדת לתפריט פעולות

מה בתפריט פעולות סרטון

 • עם לחיצה על תפריט פעולות, קורא המסך יעבור אוטומטית למצב פוקוס (כברירת מחדל, אלא אם כן המשתמש שינה מעברי פוקוס אוטומטיים בהגדרות קורא המסך NVDA)
 • ברשימה ניתן לעבור עם מקשי החיצים מטה לפריט הבא ומעלה לפריט הקודם
 • בתפריט פעולות ניתן לדווח על סרטון, לשמור לצפייה בהמשך, להוסיף לפלייליסט, לשתף ועוד
 • כאשר לוחצים על תפריט פעולות, הניווט יתבצע באמצעות מקשי החיצים מטה ומעלה, כשקורא המסך במצב פוקוס.

דוגמה: הוספה לצפייה בהמשך

 • ניתן להוסיף סרטונים לאזור שנקרא לצפייה בהמשך
 • ניתן להגיע לאזור זה מתוך תפריט אפשרויות סרטון
 • הסרטון יתווסף לרשימת הסרטונים לצפייה בהמשך
 • אליו ניתן להגיע מתוך תפריט הניווט הכולל את הלשוניות שמתחיל בלשונית "דף הבית". לחיצה עם חץ מטה עד שמגיעים ללשונית לצפייה בהמשך.

דוגמה: הוספת סרטון לפלייליסט

 • לאחר שמגיעים לסרטון כגון בניווט עם מקש 3 בשורת המספרים לאיתור כותרות ברמה 3 או עם מקש ה TAB או עם מקש H לאיתור כותרות
 • לחיצה על מקש ה TAB עד שמגיעים לכפתור "תפריט פעולות"
 • לחיצה על ENTER
 • לחיצה עם חץ מטה עד שמגיעים לאפשרות שמירה לפלייליסט"
 • ניתן לעבור עם מקש חץ מטה עד שמגיעים לפלייליסט הרצוי
 • ניתן להגיע לקישור שנקרא "יצירת פלייליסט חדש" בכדי ליצור רשימת פלייליסט חדש אליו יתווסף הסרטון
 • ניתן לצאת בכל עת מרשימת הפלייליסטים בלחיצה על מקש ESC או בהגעה לכפתור "ביטול"
 • אם בוחרים להוסיף סרטון לפלייליסט קיים, ניתן להגיע אליו באמצעות מקשי החיצים מטה מעלה עד שמגיעים לשם הפלייליסט המבוקש ולאחר מכן, לחיצה על רווח או ENTER בכדי לבחור בפלייליסט.
 • אם מעוניינים ליצור פלייליסט חדש על ידי בחירה בקישור "הוספה לפלייליסט חדש", לחיצה על ENTER תמקם את מוקד המקלדת בשדה להזנת שם הפלייליסט. לאחר הזנת השם, ניתן לעבור עם מקש ה TAB בכדי להגדיר פרטיות ולחיצה נוספת על מקש ה TAB בכדי ליצור את הפלייליסט.
 • כברירת מחדל, הפלייליסטים מוגדרים להיות פרטיים – כלומר, רק המשתמש יוכל לצפות בהם. ניתן להגדיר שהפלייליסטים יהיו ציבוריים ובכך לאפשר למשתמשים אחרים הרשומים ל YouTube לצפות בפלייליסטים ציבוריים של משתמשים שהגדירו את הפלייליסטים שלהם לציבוריים.

שליטה בנגן הסרטונים של YouTube

בעמוד סרטון של YouTube ניתן לשלוט בנגן לביצוע מגוון פעולות:

במצב גלישה מסוג Browse mode

 • לחיצה על 3 בשורת המספרים העליונה במקלדת בכדי להגיע לכותרת הסרטון
 • לחלופין ניתן ללחוץ על D בכדי לעבור בין האזורים השונים עד שמגיעים לאזור Main Landmark
 • בנוסף ניתן להגיע לאזור הנגן על ידי לחיצה על מקש O המאתר אובייקטים מוטבעים באתר ומשם להמשיך בניווט
 • מכאן ניתן לעבור עם מקשי החיצים, או מקש ה TAB או מקש B במקלדת לאיתור כפתורים או מקש F במקלדת בכדי לאתר פקדים – וכך לעבור על הפקדים השונים בנגן

במצב גלישה מסוג Focus mode

 • זהו מצב הגלישה הדומה לניווט מקלדת ללא קורא מסך
 • ניתן לעבור עם מקש ה TAB להתקדמות קדימה ו Shift + Tab לחזרה אחורה ושימוש במקש ENTER, רווח, ומקשי החיצים בהתאם לפעולה שמעוניינים לבצע

YouTube הגדירו מקשי קיצור לשליטה בנגן

 • K הפעלה / השהייה
 • J הרצה של 10 שניות אחורה בנגן.
 • L הרצה של 10 שניות קדימה בנגן.
 • חץ ימינה או שמאלה בסרגל / סליידר הרצה שנקרא ב YouTube מחוון הדילוג. כשמגיעים אליו שומעים את המילים מחוון הדילוג ולאחר מכן את הזמן הנתון בסרטון ביחס לזמן הכולל של הסרטון – לדוגמה, slider 0 דקות 7 שניות מתוך 14 דקות 6 שניות. חשוב לא להישאר בסליידר ההרצה בזמן שהסרטון מתנגן מאחר וקורא המסך יקריא בכל רגע את סטטוס משך זמן הסרטון. עוד חשוב לדעת כי במצב focus mode ניתן בכל רגע להשתמש במקשי החיצים ימינה שמאלה בכדי לנוע בסליידר ההרצה.
 • M השתקה / חזרה להשמעה
 • F מעבר למסך מלא
 • T מעבר למצב קולנוע

עזרה עם מקשי קיצור

 • ניתן להציג את מקשי הקיצור ב YouTube על ידי לחיצה על מקש סימן שאלה _?( במקלדת
 • ניתן למצוא את רשימת מקשי הקיצור של YouTube כאן

גלישה מדפדפנים נוספים

כברירת מחדל, בגלישה יומיומית,  אני משתמשת בדפדפן Mozilla Firefox  בשילוב עם התוכנה קוראת המסך NVDA. לכן סקירה זו נעשתה בשילוב זה. עם זאת, שילובי תוכנות קוראות מסך נוספות כגון JAWS ו Narrator  אמורים לספק חוויית משתמש דומה בסך הכול. ייתכנו שינויים קלים באופן הניווט וזיהוי הפקדים אבל רוב הדברים עובדים אותו הדבר. לדוגמה בגלישה בדפדפן Microsoft Edge כפתור ה"מדריך" לא "מוצג" לקורא המסך NVDA כ"נבחר" בדומה ל Firefox .

זקוקים לשירות?

 • אם אתם זקוקים לייעוץ, ליווי בהליך הטמעת הנגישות בשירותי אינטרנט וטכנולוגיות מידע, אני כאן לשירותכם עם ניסיון של מעל לעשור בתחום וכמורשה נגישות שירות משנת 2015, בעבודה מאתגרת ושוטפת עם ארגונים רבים במגזר הציבורי, הפרטי,  השלישי ועבודה עם אנשים עם מוגבלות.
 • השירות שלי כולל: ייעוץ וליווי שוטף, הרצאות והדרכות נגישות, כתיבת אפיוני נגישות לממשקים טכנולוגיים, ביצוע בדיקות נגישות עם כלים אוטומטיים, טכנולוגיות מסייעות לנגישות, בדיקות ברמת קוד המקור ובשיתוף עם אנשים עם מוגבלות, מתן הנחיות מקצועיות למתכנתים, מעצבים ועורכי תוכן, מתן ייעוץ  ללשכות משפטיות, מנהלי פרויקטים ועוד.
 • הליך ייעוץ וליווי בהתאמות נגישות לשירותי אינטרנט בהתאם לחוקים, לתקנות ולתקני הנגישות הרלוונטיים (וללא תוספי נגישות!)
 • מוזמנים לפנות אלי באמצעות טופס צור קשר באתר

 

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: