המלצות למבנה עמוד הצהרת נגישות

הצהרת נגישות תקנה 35ה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013

 • שימו לב כי תקנה 35ה מפנה לעוד שתי תקנות נגישות
 • למקם במקום בולט וקבוע באתר כגון בתפריט ראשי עליון, פוטר,, בפינה עליונה בה ממקמים כפתורי התחברות, קישורים לרשתות חברתיות וכד'.
 • תחילה להציג בקצרה את הארגון / החייב בהתאמות נגישות ומשפט קצר על מחויבות לשירות נגיש
 • פרסום בדבר התאמות הנגישות בשירות האינטרנט
 • פרטים ליצירת קשר עם מי שיהיה אחראי לקבל פניות בנושאי נגישות האתר ולהעבירן לטיפול
 • פרטי רכז נגישות בהתאם לתקנה 91ה: חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות המעסיק 25 עובדים לפחות, ימנה מתוך העובדים רכז נגישות. את פרטי רכז הנגישות יש לפרסם בשירות אינטרנט בהתאם לתקנה 35ה.
 • פרסום הסדרי נגישות בהתאם לתקנה 34: חייב אשר מספק שירות במקום ציבורי בממד הפיזי, והוא חייב בהתאמות נגישות בהתאם לחוקים ולתקנות, חייב לפרסם את התאמות הנגישות באתר האינטרנט. גם אם אין חובה שהתאמות הנגישות יתפרסמו במקום בולט (בשונה מהצהרת הנגישות), מומלץ כי כל המידע  הנוגע לנגישות יתפרסם בעמוד אחד בו ירוכז המידע, דרכי יצירת הקשר וקישורים נוספים.
 • בפרסום הסדרי נגישות חייב בביצוע התאמות לשירות יפרסם את התאמות הנגישות אשר בוצעו בשירות ובמקומות הציבוריים שניתן בהם השירות, לרבות אמצעי העזר ושירותי העזר המסופקים בשירות לפי בקשה ואופן קבלתם

 

הקדמה

 • כל חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות בכלל ולשירות אינטרנט בפרט, מחויב להציב באתר האינטרנט, יישום אינטרנט ואפליקציית סלולר, קישור במקום בולט, בו תתפרסם הצהרת הנגישות. בהסבר זה נעשה שימוש במונח אתר אינטרנט. ואולם, אם מדובר ביישום אינטרנט או אפליקציית סלולר, יש להשתמש במונחים המתאימים.
 • את הקישור לעמוד הצהרת נגישות ניתן למקם באזור העליון לצד קישורים המשמשים להתחברות למערכת, לצד קישורים  לרשתות חברתיות, כקישור בתפריט הראשי. הרעיון הוא שהקישור להצהרת הנגישות יהיה במקום בולט באתר.
 • חשיבות: להצהרת נגישות חשיבות רבה בשקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות, בני משפחותיהם, חבריהם ומלוויהם. הצהרת נגישות ופרסום הסדרי נגישות יכולים לסייע לאנשים עם מוגבלות להתארגן טוב יותר עם ההגעה אליכם ו/או בצריכת תוכן ושירותים על ידכם. לכן גם חשוב שהצהרת הנגישות תהייה ממוקמת במקום בולט באתר.
 • פרסום הסדרי נגישות במקום מתן שירות פיזי: ארגונים החייבים בהתאמות נגישות מחויבים בפרסום הצהרת נגישות ובפרסום  הסדרי נגישות במקום פיזי בו ניתן שירות ציבורי. אם לא ניתן שירות לציבור במקום הפיזי, אין חובה בפרסום הסדרי נגישות.

הצהרה על הנגשת האתר

 • הציגו את עצמכם: פסקה קצרה על אודות הארגון ומשפט התומך במחויבות לנגישות. לדוגמה, אנו רואים חשיבות רבה במתן שירות נגיש ושוויוני לכלל לקוחותינו לרבות אנשים עם מוגבלות ופועלים למימוש התאמות הנגישות המתבקשות בהתאם לחוקים, לתקנות ולתקנים שקבעה ממשלת ישראל.
 • הצהרת נגישות יש להגדיר לאחר שמסיימים את כל התאמות הנגישות. אם התאמות הנגישות נמצאות בתהליך עבודה, יש לשקף זאת בעמוד הצהרת נגישות.

אם האתר הונגש במלואו

האתר הונגש  בהתאם לתקנה 35, לסימן ג' שירותי האינטרנט תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013 ועדכונה של תקנה 35 מתאריך 26.10.2017 לרבות  ת"י 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט וחלק 2 נגישות מסמכים דיגיטליים של מכון התקנים הישראלי הניתנים להורדה מקישור זה.

 • האתר פועל בשני דפדפנים בסביבת מערכת ההפעלה חלונות ובדפדפנים המובנים במערכות ההפעלה IOS ואנדרואיד
 • אפליקציית הסלולר הונגשה למערכת ההפעלה IOS ולמערכת ההפעלה אנדרואיד בהתאם לסטנדרטים המקובלים ב W3C להנגשת אפליקציות סלולר ובהתאם לאפשרויות הנגישות הניתנות למימוש במסגרת סביבת הפיתוח של האפליקציות.
 • מותאם לעבודה של טכנולוגיות מסייעות לנגישות לרבות תוכנות קוראות מסך וניווט מקלדת ללא קורא מסך

אם האתר נמצא בתהליך הנגשה

האתר נמצא בתהליך הנגשה בהתאם לתקנה 35, לסימן ג' שירותי האינטרנט תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013 ועדכונה של תקנה 35 מתאריך 26.10.2017 לרבות  ת"י 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט וחלק 2 נגישות מסמכים דיגיטליים של מכון התקנים הישראלי הניתנים להורדה מקישור זה.

נסיים להנגיש את האתר תוך – השלימו את פרק הזמן שאתם מתחייבים לו.

 • בסיום הליך הנגשת האתר
 • הוא יפעל בשני דפדפנים בסביבת מערכת ההפעלה חלונות ובדפדפנים המובנים במערכות ההפעלה IOS ואנדרואיד
 • יותאם לטכנולוגיות מסייעות לנגישות לרבות תוכנות קוראות מסך וניווט מקלדת ללא קורא מסך

דיווחי נגישות

ועל אף כל המאמצים להנגיש את האתר בהתאם למסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה A ו AA, ייתכנו מעת לעת סטיות קלות ולא מכוונות. ואם מצאתם כי אתם מתקשים לגלוש באתר ו/או לבצע בו פעולות, ניתן לפנות אלינו בכל עת ואנו נפעל לבדוק את הפנייה ולטפל בה בהקדם האפשרי.  בפנייתכם אלינו אנא  ספקו מידע מפורט ככל הניתן

 • באיזו מערכת הפעלה ניסיתם לגלוש ובאיזו גרסה
 • באיזה דפדפן ניסיתם לגלוש ובאיזו גרסה
 • באיזו טכנולוגיה מסייעת אתם עושים שימוש ובאיזו גרסה
 • תארו בקצרה מה ניסיתם לעשות ולא הצלחתם

פרטי התקשרות

 • לפרסם דרך לדיווח על בעיות נגישות כגון דוא"ל או טופס יצירת קשר. חשוב להדגיש כי על הפניות שיגיעו להימסר במהירות האפשרית לממונים על תחזוקת האתר לצורך בדיקה ובמידת הצורך ביצוע התיקונים.
 • אם בארגון רכז נגישות והוא ממונה גם על פניות נגישות הקשורות באתר, ניתן לפרסם את פרטיו ופרטי ההתקשרות עימו. במקרה כזה, יש לאפשר יותר מדרך אחת להתקשרות עם רכז הנגישות בארגון. אם מדובר בשני גורמים שונים, יש להגדיר את פרטי ההתקשרות עם רכז הנגישות בנפרד ואת דרך ההתקשרות לצורך דיווח על בעיות נגישות.

פרסום הסדרי נגישות

חובה למקם באתר קישור המפרט את הסדרי הנגישות שבוצעו במקום פיזי בו ניתן שירות לציבור. אני ממליצה להוסיף קישור בעמוד הצהרת הנגישות לעמוד הסדרי נגישות או אם אפשר לשלב את פירוט הסדרי הנגישות בעמוד הצהרת הנגישות.

 • אם מדובר ברשת בעלת מספר סניפים, יש לפרט את הסדרי הנגישות עבור כל סניף
 • אם מדובר ברשת המספקת זכיינות, יוגדר רכז נגישות גלובאלי של הרשת. כל סניף בנפרד צריך לספק לרכז הנגישות את פרטי התאמות הנגישות שבוצעו בסניף שהזכיין מפעיל
 • ניתן לפרט את הסדרי הנגישות בעמוד נפרד באתר, או בעמוד הצהרת הנגישות. אם הוחלט על פרסום הסדרי נגישות בעמוד נפרד, מומלץ לספק קישור לעמוד זה מעמוד הצהרת הנגישות.

פרסום מידע בדבר  פטור טכנולוגי – במידה וקיים

 • במידה ומורשה לנגישות שירות אישר את דבר קיומו של פטור טכנולוגי, באופן חלקי או מלא, בהסתמך ו/או בהיוועצות עם איש מקצוע הבקיא בהתאמות נגישות לשירותי אינטרנט
 • יש לפרסם את דבר קיומו של הפטור הטכנולוגי ולתארו בקצרה. אין חובה לפרסם את טופס הפטור הטכנולוגי שנחתם במעמד אישור הפטור הטכנולוגי. עם זאת, יש לספק את הטופס לבקשת אדם עם מוגבלות ו/או לצורכי רגולציה נוספים.
 • בכל מקרה של פטור טכנולוגי, חובה לפרסם התאמות נגישות חלופיות ולפרסמם לרבות אופן השגתם בסמוך  לפרסום הפטור הטכנולוגי.

הפניות

דוגמה לתבנית הצהרת נגישות – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים

%d בלוגרים אהבו את זה: