בדיקת נגישות עם Wave Toolbar

אתר האינטרנט של WebAIM הוא אחד ממקורות המידע החשובים ביותר בעיני בתחום הנגישות לאינטרנט. זהו אתר חובה לכל איש מקצוע בתחום. מבין השירותים שמציעה WebAIM ניתן למצוא שני כלים חשובים המסייעים בבדיקת נגישות לאתרי אינטרנט. Wave Toolbar בו ניתן להשתמש במספר צורות. Color Contrast Checker לבדיקת יחס ניגוד בין צבע טקסט לצבע רקע. במהלך ביצוע […]

קרא עוד…

חובת התאמות נגישות בהודעות דואר אלקטרוני ומסמכים דיגיטליים המועברים בדואר אלקטרוני

לאורך השנים פרשנים שונים המשמשים כיועצים בתחום התאמות נגישות בשירותי אינטרנט, מצאו לנכון לפרש כי אין חובה לבצע התאמות נגישות בהודעות דואר אלקטרוני ובמסמכים דיגיטליים המועברים באמצעות דואר אלקטרוני שהם שירות ציבורי עצמו ו/או מסמכים אישיים הקשורים במתן השירות הציבורי. ואולם עמדת המחוקק שונה מזו של הפרשנים הללו – כפי שיובהר בהמשך. האפקט הזה של […]

קרא עוד…

האם אישורי נגישות מכסים את בעלי האתרים מפני תביעות? מורשה נגישות א' נגד מורשה נגישות ב' בדרך לאישור תביעה ייצוגית

לאחרונה מובאים לידיעתי ולהערכתי מקרים בהם הוגשו תביעות נגד חייבים בביצוע התאמות נגישות לשירות בכלל ובשירותי אינטרנט בפרט – בהתאם להוראות תקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013. ישנם מקרים שבהם להערכתי התביעות שהוגשו אינן מוצדקות במובן זה שהוגשו מתוך כוונת רווח כספי ותו-לו. אבל יש מקרים שבהם להערכתי […]

קרא עוד…