סרגלי / רכיבי / תוספי נגישות

 • אנשים עם מוגבלות הזקוקים לטכנולוגיות מסייעות לנגישות, עושים בהם שימוש יומיומי וקבוע, ברמת מערכת ההפעלה ו/או הדפדפן ו/או תוכנות נוספות לסיוע בנגישות. לדוגמה אנשים עם לקות ראייה הזקוקים לניגודיות גבוהה, מפעילים את תכונות הנגישות ברמת מערכת ההפעלה ו/או הדפדפן, ו/או באמצעות תוכנת הגדלה.

חוקים, תקנות ותקנים

 • בסימן ג', תקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013 אין שום אזכור לחובה ו/או יתרון לשימוש בתוספי נגישות בהליך הנגשת שירותי אינטרנט
 • בת"י 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט, שהייתי שותפה בכתיבתו, גם כן אין שום אזכור לגבי יתרון או חובה לעניין שימוש בתוספי נגישות
 • במאמר הפרשנות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנושא הנגשת אתרי אינטרנט גם כן אין אזכור ליתרון או חובה לשימוש בתוספי נגישות
 • בסטנדרטים הרשמיים להנגשת אתרי אינטרנט, אין שום אזכור להתניית השימוש באתר בהפעלת כלים טכנולוגיים בין היתר בדמות תכונות של תוסף נגישות.  ראו נספח במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה A ו AA  ראו נספח תאימות WCAG 2  Understanding Conformance
 • יתר על כן, כחלק ממאמר הפרשנות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בחלק של שאלות ותשובות, מוזכרת שאלה בנושא חובת השימוש בתוספי נגישות:
 • בשאלה: האם אני חייב להתקין באתר שלי "סרגל נגישות"?
 • התשובה: אתר אינטרנט נגיש הוא אתר העומד בדרישות סימן ג' לפרק ה' בתקנות נגישות השירות, ותקן ישראלי 5568, המבוסס על מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA. בעלי אתרי אינטרנט רבים נוהגים להוסיף "סרגל נגישות", מוצר מדף המאפשר התאמות נגישות מסוימות. יש להדגיש כי שילובם של סרגלים אלו אינו פוטר מחובת העמידה בכל דרישות התקנות והתקן האמורים לעיל ביחס לאתר אינטרנט, או מביצוע כל התאמות הנגישות הנדרשות. עוד יודגש, כי אין כל חובה להשתמש ב"סרגל נגישות" על מנת להגיע לרמת הנגשה הנדרשת בחוק ובתקנות.

תשובת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לשאלה האם חובה להתקין באתר תוסף נגישות? • התשובה: אתר אינטרנט נגיש הוא אתר העומד בדרישות סימן ג' לפרק ה' בתקנות נגישות השירות, ותקן ישראלי 5568, המבוסס על מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA. בעלי אתרי אינטרנט רבים נוהגים להוסיף "סרגל נגישות", מוצר מדף המאפשר התאמות נגישות מסוימות. יש להדגיש כי שילובם של סרגלים אלו אינו פוטר מחובת העמידה בכל דרישות התקנות והתקן האמורים לעיל ביחס לאתר אינטרנט, או מביצוע כל התאמות הנגישות הנדרשות. עוד יודגש, כי אין כל חובה להשתמש ב"סרגל נגישות" על מנת להגיע לרמת הנגשה הנדרשת בחוק ובתקנות. heading

 

מניסיוני המקצועי מעל לעשר שנים בתחום

 • אנשים עם מוגבלות הזקוקים לטכנולוגיות מסייעות לנגישות, עושים בהם שימוש יומיומי וקבוע, ברמת מערכת ההפעלה ו/או הדפדפן ו/או תוכנות נוספות לסיוע בנגישות. לדוגמה אנשים עם לקות ראייה הזקוקים לניגודיות גבוהה, מפעילים את תכונות הנגישות ברמת מערכת ההפעלה ו/או הדפדפן, ו/או באמצעות תוכנת הגדלה.
 • מניסיוני כמומחית בהליכים משפטיים: אנשים עם מוגבלות קשה, אשר התלוננו על אתרי אינטרנט לא נגישים, והגיעו למעמד של תובענות ייצוגיות, כחלק מעשיית צדק, ישנם הסכמי פשרה בהם מובהר כי ההנגשה תתבצע ללא תוספי נגישות.
 • ברמה המקצועית, ניתן לספק אינספור הוכחות המבוססות על טיעונים מקצועיים הן ברמה הטכנית, בקוד המקור, והן ברמת חוויית משתמשים עם מוגבלות, ובמיוחד משתמשי מקלדת עם וללא תוכנה קוראת מסך, בכדי להבהיר כי בכל המקרים הידועים, תוספי נגישות לא מנגישים אתרי  אינטרנט ואף יוצרים במקרים רבים גם קשיי גלישה באותם אתרי אינטרנט בהם הותקנו תוספי הנגישות, בהשוואה למצב הנגישות באתר ללא תוסף נגישות, אשר מתגלה במקרים רבים כנגיש יותר למשתמשי מקלדת עם וללא קורא מסך. מגוון מאמרים בנושא ניתן למצוא באתר שלי  בקטגוריה סרגלי נגישות ותוספי נגישות

חסמי נגישות למשתמשי מקלדת עם וללא תוכנה קוראת מסך

 • עקב חסמי הנגישות הרבים שנוצרו לאורך שנים, אנשים עם מוגבלות, ארגונים ואנשי מקצוע סולדים  מהשימוש בהם, עד כדי מחאה מקוונת
 • במקרים רבים יוצרים חסמי נגישות למשתמשי מקלדת בלבד המנווטים באמצעות מנגנון ה TAB להתקדמות קדימה ו Shift + Tab לחזרה אחורה – בין שהדבר מתבצע באמצעות מקלדת סטנדרטית, מקלדת מותאמת אישית, שימוש במתגים ו/או אמצעי עזר נוספים המדמים ניווט מבוסס TAB.
 • מקשים מאוד על משתמשי תוכנות קוראות מסך, העושים אף הם שימוש גם כן במנגנון הניווט באמצעות TAB ובמקשי קיצור נוספים רבים ומחוות מגע מותאמות של תוכנות קוראות מסך למכשירי מובייל.
 • שימוש במקשי קיצור של תוספי נגישות: במקרים רבים לא ניתן להשתמש במקשי הקיצור עקב התנגשות עם מקשי קיצור אחרים של טכנולוגיות מסייעות לנגישות. ומאחר וקיים מגוון רחב מאוד של טכנולוגיות מסייעות לנגישות, לא ניתן לעקוב אחר כל מקשי הקיצור ותאימותם, ולפיכך לא ניתן לצפות מראש מתי תתרחש ה"התנגשות" עם מקשי הקיצור של תוספי נגישות.
 • תוספי נגישות בגלישה מדפדפן ממכשיר מובייל, יכולים לחסום ו/או לשבש את הניווט באתר באמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.

הפניות

 

%d